KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển Trường Mầm non Đức Long Giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ bảy - 05/09/2020 21:32
`     UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LONG
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số:.01 /KH-MNĐL                                   Tân Dân, ngày 10 tháng 01 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Chiến lược phát triển Trường Mầm non
Đức Long
                            Giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Phần I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội xã Tân Dân
Tân Dân là một xã của huyện Đức Thọ, có quyết định sáp nhập từ xã Đức Long và xã Đức Lập vào ngày 1/01/2020. Có tổng diện tích 1.722,36 ha, dân số2.825 hộ, 9151 khẩu. Nguồn thu nhập của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương luôn được giữ vững. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nên Cơ sở vật chất: Điện, đường, trường, trạm... đã ngày càng được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hoá - hiện đại hoá. Tình hình chính trị, quốc phòng an ninh luôn đảm bảo ổn định. Là một vùng đất đồng bằng địa hình rộng, khá bằng phẳng, diện tích đất sản xuất và canh tác chiếm tỷ lệ lớn, nguồn nước tưới tiêu khá thuận lợi;có đường giao thông lớn chạy qua. Nhân dân Tân Dân có truyền thống cần cù, chăm chỉ và sáng tạo trong lao động sản xuất. Quê hương Tân Dân có truyền thống hiếu học từ lâu đời. Trên chặng đường xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Dân đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, phát triển khá mạnh về kinh tế, chính trị ổn định, công tác quốc phòng, an ninh đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên, lĩnh vực văn hóa giáo dục không ngừng phát triển. Đảng bộ và nhân dân xã Tân Dân luôn gắn bó, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt.
Xã Tân Dân có địa bàn dân cư rộng, kinh tế phát triển không đồng đều, thu nhập của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; thương mại, dịch vụ một số nơi chưa phát triển nên đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Thu ngân sách của địa phương hàng năm thấp nên kinh phí đầu tư cơ bản chủ yếu do nhân dân đóng góp, kinh phí đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp.
Trường được quy hoạch khuôn viên hợp lí có đầy đủ phòng học, phòng chức năng theo quy định, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi tương đối đầy đủ đáp ứng công tác dạy và học. Hệ thống sân chơi rộng rãi, có 15 loại đồ chơi ngoài trời. Các công trình phòng học cho trẻ các độ tuổi đảm bảo điều kiện tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường. Cảnh quan nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp - an toàn với không gian trong lành và yên tĩnh.
Cấp ủy đảng,Chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đến bậc học mầm non trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác giáo dục. Các Ban ngành, đoàn thể phối hợp với nhà trường tốt trong công tác tuyên truyền vận động trẻ ra lớp và thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Phần II
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
I. MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG
1. Điểm mạnh
1.1. Đội ngũ
- Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường tại thời điểm tháng 11/2019 là: 26 người; trong đó: BGH: 03, giáo viên: 16, nhân viên: 07. Đội ngũ hiện tại đảm bảo tỷ lệ 2 cô/ 1 lớp.
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó: 80% đạt trên chuẩn.
- Công tác tổ chức quản lý của Ban giám hiệu khoa học, sáng tạo. Kế hoạch ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Ban giám hiệu được sự tín nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm.
- Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức tổ chức kỷ luật, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển.
- Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đa số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
1.2. Cơ sở vật chất hiện có
Cơ sở vật chất bước đầu đã đủ phòng học, các phòng phục vụ học tập thiết yếu để tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
+ Khối phòng học: 10 phòng;
+ Khối phòng phụ vụ học tập: Thiếu 01 phòng giáo dục thể chất.
+ Khối phòng hành chính quản trị: Đã có Phòng Hiệu trưởng, phòng Phó Hiệu trưởng; Văn phòng; Phòng y tế học đư­ờng; Phòng thư­ờng trực, bảo vệ.
1.4. Thành tích chính đã đạt được
Năm học Thành tích đạt được Ghi chú
Học kì 1 2019 - 2020 Tập thể lao động xuất săc  
2. Điểm yếu
2.1. Về đội ngũ
- Một số giáo viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn nhưng kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Kỹ năng tin học, kỹ năng khai thác, ứng dụng internet vào phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ vẫn còn hạn chế. Kĩ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm của trẻ và một số GV còn hạn chế.
2.2. Chất lượng trẻ
- Một số trẻ chưa mạnh dạn tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể của nhà trường.
- Các kỹ năng sống cơ bản của một số trẻ còn nhiều hạn chế.
2.3.Cơ sở vật chất
Các phòng hiệu bộ xuống cấp,danh mục đồ dùng, đồ chơ theo thông tư 34/ BGD ĐT  chưa đảm bảo.
- Hệ thống đường dẫn điện xuống cấp.
II. MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
Tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kinh tế - văn hoá xã hội của địa phương ổn định, từng bước phát triển theo chiều hướng tích cực. Đời sống của nhân dân ngày được cải thiện, công tác xoá đói giảm nghèo được các cấp quan tâm đúng mức. Nhận thức về vai trò của giáo dục của cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, mọi gia đình đều quan tâm tới việc học tập của con em và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển. Khoa học công nghệ ngày càng xâm nhập, phát triển mạnh và được vận dụng khá rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, mang lại hiệu quả thiết thực. Chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách tích cực nhằm phát triển giáo dục trên địa bàn.
1. Cơ hội 
- Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, có sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh và nhân dân.
- Trong đội ngũ, có một số cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá vững vàng.
- Nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ đạt chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.
- Xã Tân Dân đã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.
2. Thách thức
- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng chăm sóc giáo dục của phụ huynh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Mặc dù đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao nhưng phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ, các hoạt động tổ chức cho trẻ trải nghiệm, giáo dục kỹ năng cho trẻ chưa đổi mới mạnh mẽ.
- Cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm, môi trường giáo dục phải đảm bảo “xanh-sạch-đẹp-an toàn”
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo và hiệu quả công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Một bộ phận phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của giáo dục mầm non.
III. XÂY DỰNG SỨ MẠNG, GIÁ TRỊ, TẦM NHÌN
 1. Sứ mạng 
Tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện để tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ đều cảm nhận được nụ cuời vui mỗi ngày đến trường. Tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được học mà chơi, chơi mà học, giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần
2. Giá trị
- Tính kỷ luật;
- Tình thương yêu;
- Tinh thần đoàn kết, hợp tác;
- Tính trung thực;
- Tự tin, mạnh dạn.
3. Tầm nhìn
Trở thành trường chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em; là nơi giáo viên và trẻ luôn tự tin, năng động, sáng tạo và vươn tới thành công.
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN
- Thực hiện việc "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo..." theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
- Nâng cao chất lượng đội ngũ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lí; đổi mới công tác chỉ đạo các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
- Củng cố vững chắc thành quả phổ cập giáo dục mức độ 3. Tiếp tục nâng chất lượng trường chuẩn Quốc gia theo Thông tư 19/TT-BGD ĐT và gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học "xanh -sạch- đẹp- an toàn"
           - Tiếp tục đổi mới thi đua; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện tốt công tác kiểm định. Tăng cường công tác dân chủ, tự chủ trong nhà trường
- Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
- Xây dựng văn hoá Nhà trường.
Phần III
MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
I. MỤC TIÊU CHUNG
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thời đại.
II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt;
- Gương mẫu chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương;
- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
- Yêu nghề, tâm huyết với nghề;
- Có kiến thức chuyên môn vững vàng; kỹ năng tốt;
- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng một cách hiệu quả;
- Tích cực tham gia các hoạt động ở trường, ở địa phương.
2. Học sinh
- Lễ phép với người lớn, thân thiện với bạn bè;
- Biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ;
- Có kỹ năng sống và các kỹ năng xã hội tốt.
3. Cơ sở vật chất
- Tháo dở các phòng hiệu bộ cũ, hàng rào giữa trường và trạm xá
- Mở rộng khuôn viên giữa trường và trạm, lát gạch blooc phần sân còn lại, lát phần đường từ cổng trường đi vào.
Sơn lại toàn bộ các phòng học, phòng chức năng, nhà bếp.
- Quy hoạch vườn rau làm đường đi lối lại vườn rau, vườn cây ăn quả ở sau văn phòng.
- Xây vườn hoa và bể chơi cát nước ở phía bên phải gần cổng trường.
- Làm sân khấu ngoài trời,
- Làm khu vui chơi vận động ngoài trời.
- Tu sửa thay tôn khu chế biến phía sau bếp.
- May bộ phông màn ở sân khấu để tổ chức ngày hội lễ, mua thảm nỉ ca rô rải ở phòng thể chất, phòng âm nhạc, phòng tiếng anh, tin học. Mua bổ sung thảm cỏ rải ở sân khấu, ngoài trời.
- Xây dựng bồn hoa, thảm cỏ, vườn cây; cổng trường sắp xếp lại hệ thống cây xanh, trang trí môi trường giáo dục trong và ngoài lớp.
- Bổ sung đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi tại các nhóm lớp.
III. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống, các hoạt động tập thể,… một cách hiệu quả để giúp trẻ có được kỹ năng sống cơ bản.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn,  các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên có liên quan.
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
+ Đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu;
+ Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt;
+ Có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, Ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực; yêu nghề, tâm huyết với nghề; có lòng yêu thương học sinh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm;
+ Luôn đoàn kết, gắn bó với nhà trường; hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
* Người phụ trách: Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, các Tổ trưởng chuyên môn.
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục
- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản tốt, sử dụng hiệu quả.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Tổ Văn phòng.
4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử, phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng trao đổi chuyên môn, quảng bá hình ảnh nhà trường,... góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để khai thác và sử dụng hiệu quả Intenet phục vụ cho công việc.
* Người phụ trách: Phó hiệu trưởng. Thư ký Hội đồng
5. Xây dựng văn hóa nhà trường
Mỗi thành viên trong nhà trường cần xác định rõ việc xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường với các định hướng sau: 
 - Nuôi dưỡng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.
- Biết rõ công việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ, tích cực tham gia các công việc chung. Tạo môi trường học tập thân thiện, có lợi nhất cho trẻ.
- Phân quyền, phân trách nhiệm; chia sẻ tầm nhìn; chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; hợp tác, sáng tạo và đổi mới.
- Giao tiếp, ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường (giữa trẻ với trẻ; trẻ với giáo viên; giáo viên với trẻ; giáo viên với cán bộ quản lý, với đồng nghiệp; giáo viên với phụ huynh và nhân dân,…) dựa trên các nguyên tắc sau: tôn trọng người khác; ngôn ngữ chuẩn mực; chân thành, cởi mở trong giao tiếp, ứng xử; phê bình góp ý phải nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn.
- Thực hiện tốt việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe; giữ gìn vệ sinh trường, lớp; bảo vệ môi trường sống; bảo vệ của công, tiết kiệm nănglượng.
 * Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chi uỷ, Công đoàn.
6. Huy động các nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục
Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, cá nhân vào việc phát triển Nhà trường.
- Nguồn lực tài chính:
+ Ngân sách nhà nước cấp hàng năm và vận dụng các dự án;
+ Nguồn ngoài ngân sách (Từ xã hội, tự nguyện đóng góp của phụ huynh, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp).
- Nguồn lực khác:
+ Đóng góp của phụ huynh;
+ Đóng góp bằng hiện vật của nhân dân, của phụ huynh;
+ Các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để xây dựng và phát triển nhà trường.
* Người phụ trách: Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh.
7. Xây dựng thương hiệu
- Từng bước nâng cao mức độ tín nhiệm của phụ huynh, của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đối với nhà trường. Xây dựng thương hiệu Nhà trường, đưa vị thế nhà trường ngày một đi lên.
- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Đẩy mạnh tuyên truyền; Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
- Người phụ trách: Hiệu trưởng, BCH Công đoàn và tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
Phần IV
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
I. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA KẾ HOẠCH
- Giai đoạn 1: Năm học 2020- 2021;
- Giai đoạn 2: Năm học 2021 -2022 và 2022 -2023
- Giai đoạn 3: Năm học 2023-2024; 2024-2025
- Tầm nhìn đến năm 2030.
II. MỤC TIÊU CỦA TỪNG GIAI ĐOẠN
1.Giai đoạn: 2020 - 2021
1.1.  Mục tiêu
- Nâng cao chất lượng đội ngũ; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;
 - Hoàn thành quy hoạch mặt bằng tổng thể sử dụng đất theo tiêu chuẩn của Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT )
- Bổ sung trang thiết bị; tu sửa nâng cấp vườn cổ tích, vẻ tranh tường phía ngoài cổng trường, vẻ tranh ở vườn cổ tích. Mua sắm ty vi thông minh, sắp xếp lại hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ; Tham mưu tháo dở nhà hiệu bộ cũ, xây nhà hiệu bộ mới. lắp hệ thống vòi nước tự động ở vườn rau của bếp, xây vườn rau của bé phía sau phòng hiệu bộ.
 - Xây dựng uy tín, thương hiệu về chất lượng giáo dục của nhà trường.
1.2. Chỉ tiêu cụ thể
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
+ 100 % CBGV,NV luôn thực hiện đúng các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương và nội quy, quy chế cơ quan;
+ 100% có đạo đức tư cách tốt, có lối sống mẫu mực;
+ 100% có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm;
+ 80% trở lên có năng lực chuyên môn khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng;    
+  100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng iternet thường xuyên, hiệu quả.
- Trẻ:
+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi;
+ 100% trẻ phát triển đồng đều theo 5 lĩnh vực phát triển.
Cơ sở vật chấtCác hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động
TT Tên hạng mục Dự trù kinh phí
(triệu đồng)
Nguồn huy động
1 Sơn lại phía trước cổng trường vẻ tranh tường ở ngoài cổng trường 17.540.000 Ngân sách nhà trường
2 Nâng cấp vườn cây ăn quả, quy hoạch làm vườn rau của bé. 15.110.000 Ngân sách nhà trường
3 Mua sắm các dụng cụ tập thể dục ở phòng thể chất. 32.500.000 Ngân sách Huyện.
4 May ri đô phòng học, bể chơi cát nước, quạt treo tường, tủ đựng đồ dùng cá nhân trẻ. Quy hoạch làm vườn rau, vườn cây ăn quả phía sau văn phòng. Xây bể chơi cát nước. 64.450.000 Cha mẹ học sinh
5 Mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi 30.447.000 Ngân sách trường
6 Mua quạt hơi nước, ty vi 25.200.000 Ngân sách trường
7 Mua sắm CSVC 25.700.000 Ngân sách trường
  Tổng cộng 210.947.000  
Giai đoạn 2020-2021 cần tổng số vốn: 210.947.000 đồng (Hai trăm mười triệu chín trămbốn mươi bảy ngàn đồng).
Trong đó:
Nguồn huy động cha mẹ học sinh theo Công văn 5027: 64.450.000 triệu đồng. Còn lại là ngân sách xã, Huyện và trường.
2. Giai đoạn 2:  Năm học 2021-2022 và 2022 -2023
2.1. Mục tiêu
Tiếp tục ổn định, giữ vững và nâng cao uy tín nhà trường về chất lượng giáo dục; Phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia mức độII ; từng bước đưa nhà trường vào tốp các trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của huyện; là trung tâm văn hóa của địa phương.
2.2. Chỉ tiêu cụ thể
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
+ 100 % có uy tín cao trong đồng nghiệp, trong phụ huynh và nhân dân;
+ 90% trở lên có năng lực chuyên môn  khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng; 
+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng internet thường xuyên, hiệu quả; 80% trở lên có chứng chỉ B Tin học và Tiếng Anh.
- Trẻ:
+ 100%  trẻ đều được đánh giá đạt ở cả 5 lĩnh vực phát triển;
+ 95% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi;
-  Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động
TT Nội dung Số lượng Đơn vị tính Dự kiến số tiền
1 Làm nhà xe cho CBGV,NV, tu sửa nâng cấp khu sơ chế phía sau bếp 150 m2 m 2 26.800.000
2 Làm mái che sân khấu ngoài trời 250 m2 m 2  
 
 
2.700.000.000
3 Xây bể chơi cát nước 60m2 m2
4 Sơn lại toàn bộ 3 dãy nhà 2 tầng, nhà bếp. 23 Phòng
5 Tháo dở hàng rào mở rộng khuôn viên giữa trường và trạm xá cũ 4 Phòng
6 Lát gạch bloc từ cổng trường vào và phần sân còn lại 340 m2
7 Xây vườn hoa gần cổng trường. 200 m2
8 Mua giá đồ chơi, tủ đựng chăn gối 16 cái 58.700.000
9 Mua bổ sung sạp ngủ, thảm nỉ, giá sách, tủ trang phục trẻ 27 cái 42.359.000
10 Ty vi thông minh 65chein, dàn đẩy ty vy, quạt trần ở sân khấu 01 cái 22.600.000
11 Mua thảm cỏ nhân tạo ở sân khấu 250 m2 38.000.000
12 Trang trí môi trường ngoài, biển bảng tuyên truyền 150 m2 21.514.000
13 Mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi 1 Bộ 30. 000.000
14 Mua sắm bổ sung CSVC     20.000.000
  Tổng     2.959.973.000
Giai đoạn 2021-2022 và 2022-2023 cần tổng số vốn: 2.959.973.000 (Haitỷchín trăm năm mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ba ngàn đồng)
Trong đó:
Nguồn huy động cha mẹ học sinh theo Công văn 5027:  117.600.000đ
Nguồn dự án, xã và trường là : Hai tỷ tám trăm năm mươi sáutriệu chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng,
3. Giai đoạn 3: Năm học 2023-2024; 2024-2025
3.1. Mục tiêu 
Tiếp tục ổn định, giữ vững và nâng cao uy tín nhà trường về chất lượng giáo dục; Bổ sung các hạng mục còn thiếu để đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào tháng 4 năm 2024, đưa nhà trường vào tốp các trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của huyện; là trung tâm văn hóa của địa phương.
3.2. Chỉ tiêu cụ thể
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
+ 100 % có uy tín cao trong đồng nghiệp, trong phụ huynh và nhân dân;
+ 95% trở lên có năng lực chuyên môn  khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng; 
+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng internet thường xuyên, hiệu quả; 80% trở lên có chứng chỉ B Tin học và Tiếng Anh.
- Trẻ:
+ 100%  trẻ đều được đánh giá đạt ở cả 5 lĩnh vực phát triển;
+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi;
-  Cơ sở vật chất:
TT Nội dung Số lượng Đơn vị tính Dự kiến số tiền
1 Làm khu vui chơi vận động 250 m2 62.000.000
2 Mua sắm vi tính, bàn vi tính Bộ 10 80.000.000
3 Tu sửa nâng cấp vườn cổ tích, rải cỏ nhân tạo 300 m 2 75.000.000
6 Mua sắm trang thiết bị hiện đại bếp ăn bán trú, lắp đường điện 3pha 2 cái 41.860.000
7 Tu sửa nâng cấp khu sơ chế phía sau nhà bếp. 30 m2    5.000.000
8 Làm dàn hoa trước phòng hiệu bộ, xây lại hàng rào ở sát bưu điện. 45 m2 22.000.000
 
9 Mua thảm cỏ nhân tạo 150 m2 21.000.000
 
10
May phông màn ở sân khấu ngoài trời 97 m2 19.558.000
 
11
Mua bổ sung thêm xe đạp, đồ trang phục bộ đội 35 Bộ 10.500.000
12 Xây lại hàng rào phía giáp nhà dân 100 m2 60.000.000
  Tổng     396.960.000
Giai đoạn 2023-2024; 2024-2025  cần tổng số vốn: 396.960.000(Batrămchín mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng)
Trong đó:
Nguồn huy động cha mẹ học sinh theo Công văn 5027:  110 triệu đồng. Còn lại nguồn cấp trên và nguồn xã, trường.
4. Tầm nhìn đến năm 2030
- Hoàn thành các hạng mục trên.
- Tiếp tục hoàn thành, tu chỉnh các nội dung còn thiếu và bổ sung kế hoạch phù hợp hơn với tình hình thực tế của đơn vị.
- Làm đẹp cảnh quan môi trường.
Kinh phí : Huy động theo Công văn 5027, và tham mưu để xin ngân sách cấp trên, dự án.
Phần V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
Kế hoạch chiến lược được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Phòng GD-ĐT Đức Thọ, Đảng ủy, HĐND, UBND xã  Tân Dân, phụ huynh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
II. TỔ CHỨC
 Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược; điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn để phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm mà Sở GD-ĐT Hà Tĩnh và Phòng GD-ĐT Đức Thọ chỉ đạo hàng năm.
III.  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
1.Trách nhiệm của Hiệu trưởng
- Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2019-2023 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
Cụ thể:
+ Giai đoạn 1 (năm học 2019-2020): Trình cấp thẩm quyền phê duyệt chiến lược phát triển của nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược trong giai đoạn.
+ Giai đoạn 2 (từ năm 2020-2022): Thực hiện các sứ mệnh của chiến lược phát triển nhà trường: “Xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo”. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức 1.
+ Giai đoạn 3: Từ 2022 đến 2025: Tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn.Lập kế hoạch xây dựng các hạng mục trường chuẩn quốc gia mức độII.
         2. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng;
Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
3. Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng Tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.
4. Trách nhiệm của Tổ Chuyên môn, Tổ Văn phòng  và các bộ phận trong nhà trường.
Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên.
Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.
Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với Lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
5. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên
Căn cứ kế hoạch năm học để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch theo lộ trình đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng trong thời đại mới, thời đại thông tin, công nghệ. Đón đầu cuộc cách mạng 4.0
 Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, xứng đáng là “tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo.
 Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường với phương châm “Nỗ lực của mỗi cá nhân là thành công của tập thể”.
6. Trách nhiệm của trẻ.
Thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống.
7. Trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh
Phối hợp với nhà trường trong giáo dục, bồi dưỡng học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị mà chiến lược đã vạch ra. Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch chiến lược.
Nơi nhận:                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã
- Các thành viên hội trường                                                                                                        Lê Thị Thanh Hà
- Lưu VT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ TÂN DÂN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….........................................................................
                                                                                                    Tân Dân, ngày   12    tháng   03   năm 2020
                                                                                                                              CHỦ TỊCH
 
                                                                                                                               Trần Đức Thắng
                                                                                                                          

                                        PHÊ  DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
                                                                                                          Tân Dân, ngày  12   tháng   03  năm 2020
                                                                                                                        KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                          P. TRƯỞNG PHÒNG
 
 
            
                                                                                                                             Thái Thị Minh Hồng
   
   
 

 
 

 

Tác giả bài viết: Ban truyền thông MNĐL

Nguồn tin: NHÀ TRƯỜNG:

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Các tin khác

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,406
  • Tháng hiện tại75,466
  • Tổng lượt truy cập2,033,419
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây