DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2016-2017

Thứ hai - 19/10/2015 04:40

DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2016-2017

DỰ  KIẾN  CÁC  CHỦ  ĐỀ  TRONG  NĂM  HỌC 2016 - 2017
(TRẺ  24 - 36  THÁNG)

 
TT Chủ đề lớn Chủ đề con Số tuần Thời gian
 
1
 
Bé và các bạn
 
- Bé biết nhiều thứ
- Bé và các bạn
- Lớp học của bé
 
1
1
2
 
14/09 - 09/10
 
 
 
2
 
Đồ dùng - đồ chơi của bé
- Đồ dùng của bé
- Đồ chơi của bé
- Bé thích chơi gì
2
1
2
 
12/10 - 13/11
 
 
3
 
Các bác các cô trong nhà trẻ
- Bé yêu cô giáo
- Các bác trong nhà trẻ
- Ngày vui của các thầy cô giáo
1
1
1
 
16/11 - 04/12
 
 
 
4
 
 
Những con vật đáng yêu
- Con Vật nuôi trong GĐ bé
- Loài chim đáng yêu
- Con Vật sống dưới nước
- Con vật sống trong rừng
1
1
1
1
 
07/12 - 08/01
 
 
5
 
Cây - Hoa - Quả - Rau và những bông hoa đẹp
- Cây xanh quanh bé
- Vườn rau của bà
- Quả chín thơm ngon
- Vườn hoa muôn màu
1
1
1
1
 
 
11/01 - 05/02
6  
Ngày tết vui vẻ
- Bé vui đón tết
- Bé thêm 1 tuổi
1
1
08/02 - 26/02
 
 
 
7
 
 
Mẹ và những người thân yêu của bé
- Bà và mẹ của bé
- Ngày vui 8/3
- Bé và những người thân yêu trong gia đình bé
- Đồ dùng đồ chơi trong gia đình bé
1
1
1
 
 
2
 
 
29/02 - 01/04
 
8
Bé đi khắp nơi bằng các phương tiện giao thông - Những phương tiện giao thông trong gia đình bé
- Bé biết nhiều phương tiện giao thông
2
 
2
 
04/04 - 22/04
9  
Mùa hè đến rồi
- Mùa hè của bé
- Trang phục của bé
1
2
05/04 - 06/05
 
10  
Bé lên mẫu giáo
- Tạm biệt nhà trẻ
- Bé làm quen lớp mẫu giáo
1
1
09/05 - 20/05
 
 
  Tổng   35 tuần  
 
 

DỰ  KIẾN  CÁC  CHỦ  ĐỀ  TRONG  NĂM  HỌC 2016 - 2017
(MẪU GIÁO BÉ)
 
TT Chủ đề lớn Chủ đề con Số tuần Thời gian
 
1
 
Mùa thu bé đến trường
- Trường MN Đức Long thân yeu
- Bé yêu mùa thu
- Lớp học của bé
1
1
1
 
14/09 - 02/10
 
 
2
 
Bản thân
- Bé là ai?
- Cơ thể của bé
- Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh
1
1
2
 
05/10 - 30/10
 
 
 
3
 
Gia đình thân yêu và ngày vui của thầy cô giáo
- Ngôi nhà gia đình bé ở
- Họ hàng và người thân trong gia đình
- Ngày vui của các thầy cô giáo.
- Nhu cầu gia đình

1
1
1
 
02/11 - 27/11
 
 
 
4
Bé biết nhiều nghề - Bé yêu bác nông dân.
- Bé làm Bác sỹ
- Bé yêu cô chú công nhân
- Ngày vui của các chú Bộ đội
1
1
1
1
 
30/11 - 25/12
 
 
5
 
Các con vật đáng yêu
- Những con vật nuôi trong gđ
- Động vật sống trong rừng
- Con vật sống dưới nước
- Những con vật biết bay và côn trùng
1
1
1
1
 
 
28/12 - 22/01
6 Tết và mùa xuân - Mùa xuân đến rồi
- Bé vui đón tết
1
1
25/01 - 05/02
 
 
 
7
Thế giới thực vật -  Ngày vui 8/3.
- Cây xanh quanh bé
- Quả chín thơm ngon
- Vườn rau của bé
1
1
1
1
 
 
15/02 - 11/03
 
8
 
PTGT
- Bé biết nhiều phương tiện giao thông
- Luật lệ giao thông
2
 
1
 
14/03 - 01/04
9 HTTN - Mùa hè tuyệt vời.
- Bé với các hiện tượng thiên nhiên.
1
2
 
04/04 - 22/04
 
10  
Quê hương, đất nước, Bác Hồ
- Đức Thọ quê em.
- Thủ đô Hà Nội
- Bé yêu biển đảo.
- Bác Hồ - Ngày vui 1- 6
1
1
1
1
 
25/04 - 20/05
 
 
   
Tổng
   
35 tuần
 
 

 
DỰ  KIẾN  CÁC  CHỦ  ĐỀ  TRONG  NĂM  HỌC 2016 - 2017
(MẪU GIÁO NHỞ)
  
TT Chủ đề lớn Chủ đề con Số tuần Thời gian
 
1
 
Mùa thu bé đến trường
- Trường MN Đức Long của bé
- Bé yêu mùa thu
- Lớp học của bé
1
1
1
 
14/09 - 02/10
 
 
2
 
Bản thân
- Bé là ai?
- Cơ thể của bé
- Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh
1
1
2
 
05/10 - 30/10
 
 
 
3
 
Gia đình thân yêu và ngày vui của thầy cô giáo
- Ngôi nhà gia đình bé ở
- Họ hàng và người thân trong gia đình
- Ngày vui của các thầy cô giáo.
- Nhu cầu gia đình

1
1
1
1
 
02/11 - 27/11
 
 
 
4
Bé biết nhiều nghề - Bé yêu bác nông dân.
- Bé làm Bác sỹ
- Bé yêu cô chú công nhân
- Ngày vui của các chú Bộ đội
1
1
1
1
 
30/11 - 25/12
 
 
5
 
Các con vật đáng yêu
- Những con vật nuôi trong gđ
- Động vật sống trong rừng
- Con vật sống dưới nước
- Những con vật biết bay và côn trùng
1

1
1
 
 
28/12 - 22/01
6 Tết và mùa xuân - Mùa xuân đến rồi
- Bé vui đón tết
1
1
25/01 - 05/02
 
 
 
7
Thế giới thực vật -  Ngày vui 8/3.
- Cây xanh quanh bé
- Quả chín thơm ngon
- Vườn rau của bé
1
1
1
1
 
 
15/02 - 11/03
 
8
 
PTGT
- Bé biết nhiều phương tiện giao thông
- Luật lệ giao thông
2
 
1
 
14/03 - 01/04
9 HTTN - Mùa hè tuyệt vời.
- Bé với các hiện tượng thiên nhiên.
- Bé khám phá Đất, đá, cát, sỏi,…
1
1
1
 
04/04 - 22/04
 
10  
Quê hương, đất nước, Bác Hồ
- Đức Thọ quê em.
- Thủ đô Hà Nội
- Bé yêu biển đảo.
- Bác Hồ - Ngày vui 1- 6
1
1
1
1
 
25/04 - 20/05
 
 
   
Tổng
   
35 tuần
 
 
 
DỰ  KIẾN  CÁC  CHỦ  ĐỀ  TRONG  NĂM  HỌC 2016 - 2017
(MẪU GIÁO LỚN)
  
TT Chủ đề lớn Chủ đề con Số tuần Thời gian
 
1
 
Mùa thu bé đến trường
- Trường MN Đức Long của bé
- Bé yêu mùa thu
- Lớp học của bé
1
1
1
 
14/09 - 02/10
 
 
2
 
Bản thân
- Bé là ai?
- Cơ thể của bé
- Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh
1
1
2
 
05/10 - 30/10
 
 
 
3
 
Gia đình thân yêu và ngày vui của thầy cô giáo
- Ngôi nhà gia đình bé ở
- Họ hàng và người thân trong gia đình
- Ngày vui của các thầy cô giáo.
- Nhu cầu gia đình

1
1
1
 
02/11 - 27/11
 
 
 
4
Bé biết nhiều nghề - Bé yêu bác nông dân.
- Bé làm BÁc sỹ
- Bé yêu cô chú công nhân
- Ngày vui của các chú Bộ đội
1
1
1
1
 
30/11 - 25/12
 
 
5
 
Các con vật đáng yêu
- Những con vật nuôi trong gđ
- Động vật sống trong rừng
- Con vật sống dưới nước
- Những con vật biết bay và côn trùng


1
1
 
 
28/12 - 22/01
6 Tết và mùa xuân - Mùa xuân đến rồi
- Bé vui đón tết
1
1
25/01 - 05/02
 
 
 
7
Thế giới thực vật -  Ngày vui 8/3.
- Cây xanh quanh bé
- Quả chín thơm ngon
- Vườn rau của bé
1
1
1
1
 
 
15/02 - 11/03
 
8
 
PTGT
- Bé biết nhiều phương tiện giao thông
- Luật lệ giao thông

1
 
14/03 - 01/04
9 HTTN - Mùa hè tuyệt vời.
- Bé với các hiện tượng thiên nhiên.
- Bé khám phá Đất, đá, cát, sỏi,…
1

1
 
04/04 - 22/04
 
10  
Quê hương, đất nước, Bác Hồ
- Đức Thọ quê em.
- Thủ đô Hà Nội – Bác Hồ
- Bé yêu biển đảo.
- Trường tiểu học
1
1
1
1
 
25/04 - 20/05
 
 
   
Tổng
   
35 tuần
 
 

Tác giả bài viết: BBT-MN

Nguồn tin: Chuyên môn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây